Đề xuất thành lập Cục Quản lý thủ tục hành chính

Gốc
QĐND - Đó là thông tin mà Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, tại lễ tiếp nhận bàn giao kết quả giai đoạn 2 thực hiện Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh Quảng Ninh diễn ra ngày 26-3, tại Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây là biện pháp để kiểm soát các thủ tục hành chính, ngăn chặn nguy cơ các bộ, ngành, địa phương sau khi rà soát loại bỏ các thủ tục hành chính cũ, lại phát sinh những thủ tục mới không hợp lý ảnh hưởng tới người dân và doanh nghiệp. Được biết, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên hoàn thành giai đoạn 2 của Đề án. Tại Quảng Ninh, trong tổng số 1.427 TTHC được rà soát thì Tổ công tác, các luật sư, các ngành kiến nghị giữ nguyên 240 thủ tục, kiến nghị sửa đổi 1.187 thủ tục, đạt tỉ lệ đơn giản hóa 83,3%. Trong đó có 420 thủ tục thuộc nhóm có tác động lớn đến môi trường đầu tư của tỉnh như các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư, xây dựng, tài chính, tài nguyên môi trường, ban quản lý các khu công nghiệp. Kết quả này vừa góp phần cùng Trung ương đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, vừa cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh. Theo lộ trình đặt ra thì ngày 31-3 tới đây là thời hạn để tất cả các bộ, ngành, địa phương phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giai đoạn hai của Đề án 30. QUANG PHƯƠNG

Tin nóng

Tin mới