Đề xuất thành lập Tổng Công ty Đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long

Gốc
(HNM) - Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng vừa ký tờ trình số 3183/BGTVT-TCCB xin phép Chính phủ cho thành lập Tổng Công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Cuu Long CIPM).

Đây là doanh nghiệp (DN) 100% vốn nhà nước do Bộ GTVT làm chủ sở hữu, thực hiện đầu tư, quản lý dự án và khai thác hạ tầng giao thông tại các tỉnh phía Nam. Theo đề xuất của Bộ GTVT, Cuu Long CIPM được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Ban quản lý dự án Mỹ Thuận; sáp nhập một số DN của Bộ GTVT tại phía Nam, gồm các Công ty TNHH MTV Quản lý và khai thác cầu Cần Thơ, TNHH MTV Quản lý và sửa chữa cầu đường 715. DN này sẽ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, có vốn điều lệ khoảng 833,5 tỷ đồng từ tài sản hiện có của các đơn vị trên sáp nhập, giá trị thu phí cầu Cần Thơ.

Tin nóng

Tin mới