Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đề xuất Trung Quốc mở thêm cửa khẩu lưu thông vải thiều

Năm nay, tình hình thời tiết thuận lợi, dự báo vải thiều Bắc Giang có chất lượng tốt hơn năm trước, sản lượng toàn tỉnh ước đạt hơn 160 nghìn tấn. Thời gian dự kiến thu hoạch bắt đầu từ ngày cuối tháng 5 đến hết tháng 7.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/de-xuat-trung-quoc-mo-them-cua-khau-luu-thong-vai-thieu-39129.htm