Đề xuất tư nhân hóa doanh nghiệp Nhà nước

Gốc
Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, không phải cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước mà cần thay bằng tư nhân hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Không phải cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước mà cần thay bằng tư nhân hóa doanh nghiệp Nhà nước. Đây là nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước tại Hội thảo khoa học Kinh tế Việt Nam: động lực tăng trưởng và giải pháp thúc đẩy diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

Thống kê cho thấy, mặc dù 95% kế hoạch cổ phần hóa được hoàn thành nhưng trong đó chỉ khoảng 8% vốn chuyển qua tư nhân và cũng chưa thực sự phát huy hiệu quả như kỳ vọng. Do đó nhiều đại biểu cho rằng, thay vì cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước nên đẩy mạnh tư nhân hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Để làm điều này, một trong những điều quan trọng được đại diện Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương kiến nghị đó là tiếp tục hoàn thiện môi trường bằng cách bãi bỏ từ 1/3 đến 1/2 những quy định hiện có về điều kiện kinh doanh.

Hoàn thành bỏ 1/2 số mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành xuất nhập khẩu. Ngoài ra các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế cũng có những đề xuất về sửa đổi Luật đất đai, đầu tư con người và đổi mới sáng tạo để tăng trưởng của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020 được bền vững hơn.

Trung tâm Tin tức VTV24

Tin nóng

Tin mới