Trong trận gặp Davydenko, Del Potro đã thực hiện cú tweener lốp bóng hoàn hảo.

Del Potro