Một nhà máy sản xuất pin laptop vừa bị cháy, khiến thị trường khan hiếm loại linh kiện này.