ND - Hôm nay, 26-3, hàng triệu đoàn viên, thanh niên, cán bộ đoàn, hội ở khắp mọi miền đất nước và ở nước ngoài sôi nổi, tự hào kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đây là thời điểm tuổi trẻ cả nước tích cực, chủ động triển khai các hoạt động của Tháng Thanh niên Việt Nam, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và hướng tới mốc son đầy ý nghĩa: Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.79 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức đoàn và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, trở ngại, lập nhiều thành tích xuất sắc, khẳng định vai trò xung kích của mình trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Trong những thời kỳ lịch sử của dân tộc, tổ chức đoàn và lực lượng đoàn viên, thanh niên luôn có những phong trào hành động cách mạng thiết thực, sôi nổi, động viên, khuyến khích tuổi trẻ cống hiến trí tuệ và sức trẻ vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các phong trào, chương trình hành động đó không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của đất nước trong từng giai đoạn, mà còn góp phần quan trọng giáo dục, định hướng, giác ngộ các thế hệ thanh niên Việt Nam sống, lao động, học tập, lập thân, lập nghiệp vì Tổ quốc, vì nhân dân. Hiện nay, cả nước có hơn 6,6 triệu đoàn viên cùng hơn bảy triệu hội viên Hội LHTN Việt Nam đang học tập, sinh sống, rèn luyện ở khắp mọi miền đất nước và nhiều quốc gia trên thế giới. Phần lớn họ có lòng yêu nước nồng nàn, một lòng hướng về Đảng, mong muốn phấn đấu trở thành đảng viên. Nhiều bạn trẻ hăng say nghiên cứu khoa học, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thách thức để làm chủ các tiến bộ khoa học - công nghệ tiên tiến trên thế giới, từ đó, góp phần xây dựng quê hương đất nước hiện đại hơn, to đẹp hơn. Mỗi năm, các hoạt động tình nguyện chung sức vì cộng đồng thu hút hàng triệu lượt đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, ổn định an sinh xã hội, đồng thời rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, xây dựng lối sống đẹp, sống có ích cho mỗi người. Hai phong trào: Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc và Bốn đồng hành với thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp do Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX phát động đã và đang để lại những dấu ấn sâu sắc trong công tác đoàn, phong trào thanh niên, thiếu niên cả nước; từng bước nâng cao chất lượng nhiều chương trình, hoạt động của đoàn, hội và của thanh niên. Tuy nhiên, hiện nay, còn những bạn trẻ không có ý chí phấn đấu, thụ động trong lối sống, sa vào các tệ nạn xã hội. Một bộ phận thanh niên chạy theo lối sống ích kỷ, thực dụng. Trong khi đó, vai trò của một số tổ chức đoàn đối với thanh niên còn hạn chế, chưa thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia cống hiến, rèn luyện. Để thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình, các cấp bộ đoàn cả nước cần quyết tâm, mạnh dạn đổi mới phương thức, nội dung hoạt động. Tạo môi trường thuận lợi để phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội nhằm đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao hơn, thiết thực hơn; làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Thực hiện tốt các chương trình, đề án, dự án của đoàn để đối tượng được hưởng lợi là đông đảo đoàn viên, thanh niên; tránh hiện tượng các dự án, đề án chỉ được triển khai ở cấp trên, khi đến với thanh niên thì chậm chạp, hiệu quả thấp. Huy động và sử dụng tốt các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động, nâng cao uy tín, vị thế của đoàn, hội, qua đó thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia cống hiến, rèn luyện. Tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, sống đẹp, sống có ích cho thanh niên, gắn với thực hiện tốt Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kiên quyết khắc phục "bệnh thành tích", xây dựng tác phong làm việc hoạt bát, năng động, hòa đồng để mỗi cán bộ đoàn là một người bạn đồng hành với thanh niên, mỗi cơ sở đoàn là một mái nhà, là điểm tựa tin cậy của tuổi trẻ. Sự lớn mạnh, trưởng thành vững chắc của tổ chức đoàn luôn gắn liền với sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của các cấp ủy đảng, chính quyền. Ở đâu có sự quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền, ở đấy công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu niên phát triển mạnh, thực chất. Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và đặc biệt là chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 (khóa X) về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan chăm lo, hỗ trợ tổ chức đoàn và thanh niên vươn lên mạnh mẽ.