Đếm lại phiếu ở New Hampshire

Gốc
TT - Chiến thắng hôm 8-1 của bà Hillary Clinton trong cuộc bầu chọn của Đảng Dân chủ tại New Hampshire trở nên không chắc chắn khi một ứng viên Dân chủ yêu cầu đếm phiếu lại bằng tay.

Tin nóng

Tin mới