Chợ hoa đêm cuối năm lạnh cóng. Người đi chợ co ro trong cái rét cố bán nốt những mớ hoa kiếm tiền ăn Tết. Hoa năm nay thiếu nhưng không đắt.