(GameK) - Như vậy là sau những hành động “rào trước đón sau” trong suốt thời gian vừa qua, cuối cùng Konami cũng đã ấn định thời điểm ra mắt bản demo của PES 2009.