Vào 19h ngày 31-12-2008, chương trình “WHITE ROCK” sẽ được tổ chức tại "lãnh địa của rock" - Trung tâm triển lãm Giảng Võ.