Đêm qua, một cơn lốc bất ngờ quét qua nhiều huyện ở Hà Tĩnh mang theo mưa đá, gió xoáy, sét khiến người dân bàng hoàng, không kịp trở tay. Người dân cho biết phải hơn chục năm nay, họ mới chứng kiến cơn lốc mạnh đến như thế.