TTO - Mùa xuân về trên đồi núi, cây lá non nõn nhựa tràn. Có loài cây ngọn tía, có loài ngọn xanh non, có loài nảy mầm từ nách lá, có loài vươn búp chồi lên. Nhớ mãi những đêm ba mươi chị em ríu rít dắt nhau lên đồi hái lộc...