Đến 15/10, hoàn thành rà soát hộ nghèo

Gốc

KTĐT - Theo UBND huyện Ba Vì, huyện đã hướng dẫn, tập huấn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các xã, thị trấn về các nội dung như: Công tác chuẩn bị rà soát; lập danh sách, điều tra thu nhập; niêm yết danh sách và bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo mới…
Thời gian tiến hành rà soát kéo dài đến ngày 15/10, việc tổng hợp và phân loại kết quả thực hiện từ 16 – 20/10. UBND huyện Ba Vì yêu cầu các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện trực tiếp xuống địa bàn được phân công theo dõi để phối hợp triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo. Đồng thời tiến hành kiểm tra, thẩm định số liệu rà soát của các xã, thị trấn và chịu trách nhiệm về tiến độ cũng như kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2014.

Tin nóng

Tin mới