Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đến 2015, sẽ kiểm toán toàn bộ cơ quan dùng ngân sách công

Đó là mục tiêu mà ngành kiểm toán đặt ra trong chiến lược phát triển kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2007-2015...

Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=fb824148ddc4a1&page=category