Đến 2020, nguồn điện được bổ sung gần 7.000 MW

Gốc
Trong giai đoạn 2016-2020 sẽ có thêm 24 tổ máy thuộc các dự án nguồn điện với tổng công suất 6.989 MW được bổ sung vào hệ thống điện quốc gia.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết 24 tổ máy thuộc 13 dự án nguồn điện trọng điểm chủ yếu là các dự án nhiệt điện và thủy điện lớn và các dự án nguồn điện cấp bách cho khu vực miền Nam như: Nhiệt điện Duyên Hải 3 công suất 1.244 MW, Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng công suất 660 MW, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (1.200 MW), Vĩnh Tân 4 mở rộng (600 MW), Nhiệt điện Thái Bình công suất 600 MW, Thủy điện Lai Châu công suất 1200 và Thủy điện Huội Quảng công suất 520 MW.

Cùng với các dự án nguồn điện đầu tư của các đơn vị khác, các dự án này khi đi vào hoạt động sẽ góp phần bảo đảm đáp ứng công suất và sản lượng cấp cho phụ tải.

Cùng với đó, việc bảo đảm tiến độ các dự án nguồn điện quan trọng cũng giúp cân bằng sản lượng, công suất giữa các miền, giảm truyền tải xa, đặc biệt là truyền tải từ miền Bắc và miền Trung vào miền Nam, qua đó giảm tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải.

Toàn Thắng

Share on Tumblr

Tin nóng

Tin mới