Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

'Đến 7/1 mới gửi Quốc hội tờ trình là quá chậm'

Chiều 7/1, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày trước Quốc hội Tờ trình về việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022. Nội dung này vừa được Quốc hội nhất trí bổ sung vào Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ hai chiều cùng ngày.

Tờ trình nêu rõ, căn cứ quy định tại Nghị quyết số 30 của Quốc hội về Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV và Nghị quyết số 86 ngày 6/8/2021 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 30 về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Chính phủ đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, tổng hợp các khoản kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 còn dư dự toán, không thuộc các trường hợp đương nhiên được chuyển nguồn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) và địa phương có nhu cầu tiếp tục sử dụng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2022.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc.

Trên cơ sở tổng hợp 24/54 địa phương, căn cứ quy định của Luật NSNN, Nghị quyết số 30 của Quốc hội, Chính phủ trình Quốc hội cho phép 24 địa phương được chuyển nguồn số kinh phí 5.016,7 tỷ đồng ngân sách địa phương được bố trí chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 nhưng chưa sử dụng hết sang niên độ ngân sách năm 2022 để các địa phương này tiếp tục chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2022 theo đúng quy định; không sử dụng cho mục đích khác.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách (UBTCNS) Nguyễn Phú Cường cho biết, khoản kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương theo quy định không thuộc trường hợp được chuyển nguồn. Nghị quyết số 30 của Quốc hội đã ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định đối với các nhiệm vụ chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhưng chỉ được thực hiện đến hết ngày 31/12/2022.

Chủ nhiệm UBTCNS Nguyễn Phú Cường.

Chủ nhiệm UBTCNS Nguyễn Phú Cường.

Đến nay, đã hết thời hạn, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022 là cần thiết. "Tuy nhiên, đến ngày 7/1/2023, Chính phủ mới có Tờ trình gửi Quốc hội về vấn đề này là quá chậm, làm ảnh hưởng đến công tác thẩm tra, trình Quốc hội xem xét, quyết định. Đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo rút kinh nghiệm vấn đề này", Chủ nhiệm UBTCNS thẳng thắn.

Về nội dung, UBTCNS nhất trí với Tờ trình của Chính phủ cho phép chuyển nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 sang niên độ ngân sách năm 2022 với số tiền là 5.016,674 tỷ đồng của 24 địa phương và hủy dự toán đối với số chuyển nguồn không thực hiện, giải ngân đến hết niên độ NSNN năm 2022.

"Đối với các địa phương chưa có báo cáo về tình hình kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 còn dư, đề nghị thực hiện đúng quy định pháp luật, cắt giảm, hủy dự toán kinh phí ngân sách địa phương còn dư theo quy định. Các địa phương bảo đảm tự sắp xếp, cân đối nguồn lực để thực hiện, không bổ sung ngân sách trung ương thực hiện nhiệm vụ này", Chủ nhiệm UBTCNS Nguyễn Phú Cường nêu rõ.

Để bảo đảm đủ cơ sở pháp lý, phù hợp với thực tiễn, UBTCNS kiến nghị Quốc hội cho phép chuyển nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 sang niên độ ngân sách năm 2022 với số tiền là 5.016,7 tỷ đồng của 24 địa phương và bổ sung nội dung này vào Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan.

A.Quỳnh