Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đền bù thỏa đáng!

Ý tưởng đền bù không chỉ những giá trị hữu hình, mà cả những giá trị vô hình mất đi do hệ quả của quá trình giải tỏa đất đai, không phải là món quà của lòng tốt. Nó phát sinh phù hợp...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/11/10/084120/11230