(Toquoc) – Có thể tiết kiệm được 30% điện năng thắp sáng và tăng 20% độ sáng khi dùng đèn tuýp T8 và T5 (đèn tuýp gầy) kết hợp với chấn lưu điện tử thay vì dùng đèn tuýp thông thường T10 (đèn tuýp béo), các nhà khoa học và ngành điện lực khuyên người sử dụng.