Đến hết tháng 6 mới tính xong giá của các hồ sơ mua nhà theo NĐ 61/CP

Hanoinet - Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà số 5 cho biết, năm nay, Xí nghiệp tiếp tục tập trung nhân lực, để giải quyết tính giá xong các hồ sơ mua nhà trong 6 tháng đầu năm và tăng cường quản lý hồ sơ bán nhà và cấp giấy chứng nhận sở hữu cho các hộ dân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính,

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=39746