Đền Hùng trước giờ khai Hội

Gốc
Là người dân đất Việt, không ai không nằm lòng câu ca: "Dù ai đi ngược về xuôi - Nhớ ngày giỗ Tổ mùng 10 tháng 3". Những ngày này, mỗi ngày có hàng vạn lượt người về với Đền Hùng, thắp nén hương kính lễ tổ tiên, tưởng nhớ công ơn của các Vua Hùng. Tỉnh Phú Thọ cũng đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm nay.

Tin nóng

Tin mới