'Đến lúc giám sát việc thành lập trường ĐH'

Gốc
"Nguyên nhân của tình các ĐH “mọc lên như nấm” ở nhiều địa phương, trong đó, có nhiều trường không đủ điều kiện hoạt động là do chúng ta vẫn còn lẫn lộn giữa việc quyết định thành lập trường và cấp phép cho hoạt động giáo dục", Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên Nhi đồng Đào Trọng Thi nhận xét.

Cũng theo ông Đào Trọng Thi, vấn đề này phải được giải quyết trong quá trình sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Cụ thể, phải quy định một cách nghiêm ngặt hơn, rõ ràng hơn các quy trình về thành lập trường và kèm theo đó là điều kiện thành lập trường. Chẳng hạn, nếu đáp ứng những yêu cầu cơ bản như đất đai, cơ sở vật chất ban đầu thì sẽ được thành lập trường. Nhưng quyết định thành lập trường không có nghĩa là được tuyển sinh, triển khai các hoạt động giáo dục. Khi có quyết định thành lập, chủ đầu tư mới hoàn thiện các điều kiện về chương trình, giáo viên, cơ sở vật chất… Chỉ khi đó, mới có bước thứ hai là cho phép hoạt động giáo dục. Làm rõ ràng, cụ thể như vậy, sẽ khắc phục được phần nào tình trạng thành lập trường ồ ạt như vừa qua. - Vậy theo ông, ai sẽ đánh giá, ai phải chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của những trường được thành lập ồ ạt như trong thời gian qua? - Rõ ràng cơ quan đánh giá, thẩm định để giúp Chính phủ ra quyết định thành lập trường đã không làm hết trách nhiệm. Ví dụ, yêu cầu về đội ngũ giảng dạy, nhưng dư luận nói rằng đó là danh sách không có thật. Do Bộ GD-ĐT là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, cũng như chịu trách nhiệm về công tác thẩm định nên Bộ GD-ĐT phải chịu trách nhiệm chính về vấn đề này. Hiện nay, theo phương án của Chính phủ thì Bộ GD-ĐT được giao thẩm quyền ra quyết định thành lập các trường đại học, trừ một số trường đại học đặc biệt. Nhưng chúng tôi không ủng hộ phương án đó. Tất cả sẽ trình bày ra Quốc hội để Quốc hội quyết định. - Ủy ban đặt vấn đề giám sát đối với công tác thẩm định, đánh giá điều kiện thành lập các ĐH thế nào? - Trước đây một năm, chúng tôi có giám sát về thành lập các cơ sở giáo dục đào tạo, nhưng khi đó tập trung vào cơ sở dạy nghề. Còn bây giờ, tôi nghĩ là đã có thể đặt vấn đề giám sát công tác thẩm định, thành lập các ĐH. Thậm chí, kể cả việc đầu tư và đào tạo tại những trường này cũng cần được đưa vào \nội dung giám sát của Quốc hội. - Chúng ta có nên thành lập một cơ quan độc lập để thẩm định chất lượng ĐH như nhiều nước trên thế giới? - Ở nhiều nước, một trường nào đó sau khi thành lập, phải được một tổ chức có uy tín kiểm định chất lượng. Nếu không được kiểm định, được công bố sẽ không tuyển sinh được. Nếu không nằm trong danh sách kiểm định, thì bằng ĐH trường đó cấp chẳng có giá trị gì, và người ta sẽ không học. Còn ở Việt Nam, thành lập xong thì gần như chưa có kiểm định, kiểm định còn rất mới, tiêu chí kiểm định cũng chưa rõ ràng. Cứ cho thành lập là được thực hiện hoạt động giáo dục, và văn bằng nằm trong hệ thống văn băng quốc gia. Chính vì thế, sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục lần này, cơ quan soạn thảo đang dự kiến chia việc thành lập trường thành hai bước: thành lập trường và cho phép hoạt động giáo dục. Với các quy định cụ thể, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào đó mà thẩm định và giám sát. Tuấn Dũng (ghi)

Tin nóng

Tin mới