Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đến năm 2010, phát triển chợ theo mô hình chuỗi

(HNMO) - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 012/2007/QĐ-BCT Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/156654