Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đến năm 2025, kiểm tra 100% cơ sở dịch vụ dễ phát sinh mại dâm

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 chỉ rõ trách nhiệm thực hiện từng nhiệm vụ với mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp.

Các địa phương sẽ có chỉ tiêu kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm hàng năm. (Ảnh minh họa. Nguyễn Nam/TTXVN)

Các địa phương sẽ có chỉ tiêu kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm hàng năm. (Ảnh minh họa. Nguyễn Nam/TTXVN)

Hằng năm, cơ quan chức năng sẽ tổ chức kiểm tra ít nhất 20% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn. Đến năm 2025, kiểm tra 100% các cơ sở ít nhất một lần.

Đây là một trong những chỉ tiêu được đưa ra tại Kế hoạch tổng thể thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 808/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đặt ra mục tiêu tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mại dâm; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong công tác phòng, chống mại dâm; tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội để hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm.

Theo kế hoạch, 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm. Ít nhất 50% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, các chương trình an sinh, trợ giúp xã hội, chương trình phòng, chống ma túy, chương trình phòng, chống HIV/AIDS.

Về công tác tuyên truyền, ít nhất 70% số xã, phường, thị trấn tổ chức được tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên. Thông tin về phòng, chống mại dâm được đăng tải trên cơ quan báo chí cấp trung ương và cấp tỉnh ít nhất một tháng một lần.

Trong giai đoạn 2021-2025, chỉ tiêu đặt ra là ít nhất 70% người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, 60% người lao động trong các khu công nghiệp, 70% học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp… được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống tệ nạn mại dâm

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đặt ra mục tiêu số tội phạm liên quan đến mại dâm được xử lý theo quy định của pháp luật, đặc biệt những địa bàn trọng điểm tăng 3-5% hằng năm. 100% tố giác, tin báo, khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời.

Ít nhất 10% địa bàn cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng, triển khai mô hình thí điểm về phòng ngừa mại dâm, hỗ trợ can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm. Có ít nhất 60% người bán dâm có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng đặt ra mục tiêu ít nhất 70% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ cấp tỉnh và 50% ở cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến lĩnh vực phòng, chống mại dâm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về công tác phòng, chống mại dâm; thực hiện các can thiệp giảm hại; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm.

Kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ đã quy định trong Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 do Chính phủ ban hành ngày 28/9/2021 đồng thời chỉ rõ trách nhiệm thực hiện từng nhiệm vụ với mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan nhằm triển khai đồng bộ các nội dung, giải pháp và đạt được mục tiêu và các chỉ tiêu./.

Hồng Kiều (Vietnam+)