Đến năm 2030, kỳ vọng xuất khẩu thủy sản đạt 12 tỉ đô la Mỹ mỗi năm

Chính phủ vừa ban hành Chương trình quốc gia phát triển nuôi thủy sản giai đoạn 2021-2030. Trong đó, đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 12 tỉ đô la Mỹ mỗi năm.

Đến năm 2030, sản lượng thủy sản nuôi kỳ vọng đạt 7 triệu tấn mỗi năm và xuất khẩu đạt 12 tỉ đô la Mỹ/năm. Ảnh: Trung Chánh

Đến năm 2030, sản lượng thủy sản nuôi kỳ vọng đạt 7 triệu tấn mỗi năm và xuất khẩu đạt 12 tỉ đô la Mỹ/năm. Ảnh: Trung Chánh

Chương trình của Chính phủ đưa ra mục tiêu chung, đó phát triển nuôi thủy sản hiệu quả, bền vững, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nuôi trồng thủy sản; đáp ứng được các yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Còn mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, tổng sản lượng nuôi thủy sản đạt 5,6 triệu tấn/năm, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 7,8 tỉ đô la Mỹ/năm, tốc độ tăng trưởng giá trị nuôi trồng thủy sản đạt trung bình 4%/năm.

Chủ động sản xuất, cung ứng trên 50% nhu cầu tôm sú bố mẹ, trên 25% nhu cầu tôm thẻ chân trắng bố mẹ, trên 70% nhu cầu cá tra giống bố mẹ; chủ động sản xuất, cung ứng đủ con giống các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao và khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn.

Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng đầu mối đáp ứng yêu cầu sản xuất cho trên 30 vùng nuôi trồng thủy sản và sản xuất giống tập trung; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ, đảm bảo đầu ra ổn định cho trên 30% sản lượng sản phẩm thủy sản nuôi.

Đến năm 2030, tổng sản lượng nuôi thủy sản đạt 7 triệu tấn/năm, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 12 tỉ đô la Mỹ/năm, tốc độ tăng trưởng giá trị nuôi thủy sản đạt trung bình trên 4,5%/năm.

Chủ động sản xuất, cung ứng trên 60% nhu cầu tôm sú, tôm thẻ chân trắng bố mẹ và 100% cá tra giống bố mẹ; cải thiện chất lượng con giống các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao và khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn.

Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng đầu mối đáp ứng yêu cầu sản xuất cho trên 50 vùng nuôi trồng thủy sản và vùng sản xuất giống tập trung; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ, đảm bảo đầu ra ổn định cho trên 50% sản lượng sản phẩm thủy sản nuôi.

Để hoàn thành mục tiêu, Chính phủ cũng đề ra 6 nội dung chương trình thực hiện, bao gồm phát triển sản xuất giống thủy sản; phát triển nuôi trồng thủy sản; đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nuôi thủy sản; phát triển hệ thống sản xuất, cung ứng vật tư và công nghệ hỗ trợ nuôi thủy sản.

Trung Chánh

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/den-nam-2030-ky-vong-xuat-khau-thuy-san-dat-12-ti-do-la-my-moi-nam/