Đến ngày 5-9, KBNN huy động được 102.613,57 tỷ đồng TPCP

Gốc
(HQ Online)- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tính đến ngày 5-9-2013, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 102.613,57 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Trong đó, phiên đấu thầu TPCP gần nhất, diễn ra vào chiều 5-9-2013, KBNN đã huy động được 1.200 tỷ đồng. Cụ thể, với trái phiếu kỳ hạn 2 năm, có 18 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.580 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,35-8,50%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 7,50%/năm, cao hơn 0,20%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29-8).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 250 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,50-8,60%/năm. Kết quả, huy động được 200 tỷ đồng trái phiếu, với lãi suất trúng thầu 8,50%/năm.

Mai Ka

Tin nóng

Tin mới