[Kênh14] - Refresh dép xốp cũ thành dép bông thỏ nâu xinh tươi và ấm áp cho cuối đông này nhá!