TPO - Màn trình diễn pháo hoa chào đón năm mới kéo dài 15 phút tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) khiến nhiều người mãn nhãn.

Dep me hon man phao hoa Giao thua tren Ho Guom - Anh 1

Dep me hon man phao hoa Giao thua tren Ho Guom - Anh 2

Màn trình diễn pháo hoa đón năm mới kéo dài 15 phút từ 0h00-0h15 ngày 8/2.

Dep me hon man phao hoa Giao thua tren Ho Guom - Anh 3

Khu vực hồ Hoàn Kiếm là một trong 6 điểm bắn tầm cao.

Dep me hon man phao hoa Giao thua tren Ho Guom - Anh 4

Hàng ngàn người dân Thủ đô đã đổ về xung quanh hồ Hoàn Kiếm xem pháo hoa, đón Giao thừa.

Dep me hon man phao hoa Giao thua tren Ho Guom - Anh 5

Màn trình diễn mãn nhãn người xem.

Dep me hon man phao hoa Giao thua tren Ho Guom - Anh 6

Dep me hon man phao hoa Giao thua tren Ho Guom - Anh 7

Dep me hon man phao hoa Giao thua tren Ho Guom - Anh 8

Dep me hon man phao hoa Giao thua tren Ho Guom - Anh 9

Tháp Rùa rực sáng dưới pháo hoa.

Dep me hon man phao hoa Giao thua tren Ho Guom - Anh 10

Dep me hon man phao hoa Giao thua tren Ho Guom - Anh 11

Dep me hon man phao hoa Giao thua tren Ho Guom - Anh 12

Dep me hon man phao hoa Giao thua tren Ho Guom - Anh 13

Màn trình diễn pháo hoa chào năm mới với nhiều màu sắc.

Dep me hon man phao hoa Giao thua tren Ho Guom - Anh 14

Màn trình diễn pháo hoa đón năm mới kéo dài 15 phút từ 0h00-0h15 ngày 8/2.

Dep me hon man phao hoa Giao thua tren Ho Guom - Anh 15

Khu vực hồ Hoàn Kiếm là một trong 6 điểm bắn tầm cao.

Dep me hon man phao hoa Giao thua tren Ho Guom - Anh 16

Hàng ngàn người dân Thủ đô đã đổ về xung quanh hồ Hoàn Kiếm xem pháo hoa, đón Giao thừa.

Dep me hon man phao hoa Giao thua tren Ho Guom - Anh 17

Màn trình diễn mãn nhãn người xem.

Dep me hon man phao hoa Giao thua tren Ho Guom - Anh 18

Dep me hon man phao hoa Giao thua tren Ho Guom - Anh 19

Dep me hon man phao hoa Giao thua tren Ho Guom - Anh 20

Dep me hon man phao hoa Giao thua tren Ho Guom - Anh 21

Tháp Rùa rực sáng dưới pháo hoa.

Dep me hon man phao hoa Giao thua tren Ho Guom - Anh 22

Dep me hon man phao hoa Giao thua tren Ho Guom - Anh 23

Dep me hon man phao hoa Giao thua tren Ho Guom - Anh 24

Dep me hon man phao hoa Giao thua tren Ho Guom - Anh 25

Màn trình diễn pháo hoa chào năm mới với nhiều màu sắc.