Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Dệt may, ngân hàng bắt tay cùng kinh doanh

Gốc

Eximbank và Vinatex sẽ hợp tác kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực hoạt động như liên doanh, liên kết đầu tư, đầu tư bất động sản...

Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=0806&home=detail&id=a3a1f8b47e1ee3&page=category