Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Dệt may: Qua rồi thời gia công

Gốc

Khẳng định thương hiệu và đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối là chiến lược để giới thiệu sản phẩm may mặc tại thị trường trong và ngoài nước của các doanh nghiệp dệt may VN

Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/213644.asp