Dệt may Thành Công lên sàn giao dịch TPHCM

Ngày 15/10, Công ty cổ phần Dệt may Thành Công đã chính thức niêm yết gần 19 triệu cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), với mã chứng khoán là TCM.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/218141/Default.aspx