(VietNamNet) - Ngành dệt may Việt Nam đang hướng tới mục tiêu xuất khẩu 9,5 tỷ USD trong năm 2008 này và 25 tỷ USD vào 2020.