Ngày 25/11/2015, UBCKNN ban hành Quyết định số 1041/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Dệt Minh Khai (MKT) 7.5 triệu đồng do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định từ trên 1 đến 12 tháng./.