(ATPvietnam.com) -Cổ đông lớn của CTCP Đại lý liên hiệp vận chuyển (mã chứng khoán: GMD) thông báo kết quả giao dịch và giao dịch tiếp cổ phiếu.

Theo đó, cổ đông lớn của GMD là Deutsche Bank AG London đã bán được 253.630 cổ phiếu và mua 119.750 cổ phiếu trong tổng số 2 triệu cổ phiếu đăng ký mua và 3,6 triệu cổ phiếu đăng ký bán. Lý do không thực hiện hết giao dịch đươc lý giải là do thị trường biến động nên kế hoạch giao dịch thay đổi. Tiếp đó, từ ngày 18/4-27/5/2011, Deutsche Bank AG London đăng ký mua, bán cùng khối lượng 2 triệu cổ phiếu GMD với mục đích đơn thuần là mua và bán cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Thanh Loan