TT - Trường ĐH bán công Tôn Đức Thắng cho biết ngoài hai ngành đào tạo bậc thạc sĩ là quản trị kinh doanh và công nghệ hóa học, từ năm 2008 trường sẽ đào tạo thêm bốn ngành gồm kế toán, tài chính, kỹ thuật công trình và điện tử.