Tại Nam Đinh, Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Hồ chí Minh. Tới dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

DH Kinh te ky thuat Cong nghiep don nhan Huan chuong Ho Chi Minh - Anh 1

Biểu dương những thành tựu của Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp đã đào tạo trên 180.000 cán bộ sinh viên có chất lượng cao, Phó Chủ tịch nước đề nghị nhà trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục - đào tạo , khoa học - công nghệ, triển khai Đề án thí điểm đổi mới quản lý theo cơ chế tự chủ, đổi mới cách thức quản lý theo mô hình các trường đại học tiên tiến của khu vực và trên thế giới. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, bám sát định hướng chiến lược phát triển khoa học - công nghệ và nhu cầu của xã hội; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm, năng lực quản lý.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho tập thể trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp.