ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cho biết, phương thức đánh giá năng lực sẽ phục vụ cho ĐHQGHN và gần 20 đơn vị ngoài với quy mô mở rộng ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 và phương hướng tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 vừa được tổ chức tại ĐHQGHN, Thường trực Ban Chỉ đạo tuyển sinh cho biết, năm 2016 có thêm 08 trường ngoài ĐHQGHN cùng tham gia tổ chức thi và sử dụng kết quả thi ĐGNL để xét tuyển gồm: Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường, Trường ĐH Nguyễn Trãi, Trường ĐH Thủ Đô, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Trường ĐH Đông Á Đà Nẵng và Trường ĐH Hòa Bình.

Thống kê và phân tích dữ liệu điểm thi của thí sinh qua hai bài thi ĐGNL ngoại ngữ và ĐGNL chung năm 2016 cho thấy, tỷ lệ thí sinh đạt từ 40/80 điểm trở lên đối với bài thi ĐGNL ngoại ngữ đạt 74,4%; tỷ lệ thí sinh đạt từ 70/140 điểm trở lên đối với bài thi ĐGNL chung đạt 64.8%. Kết quả cho thấy các ngành của ĐHQGHN có sự phân tầng rõ rệt, quá trình xét tuyển được thực hiện công khai, minh bạch, có kiểm soát, đạt được mục tiêu về chỉ tiêu tuyển sinh và chất lượng đầu vào.

DH Quoc Gia Ha Noi tiep tuc trien khai thi danh gia nang luc nam 2017 - Anh 1

ĐHQGHN sẽ bổ sung chất lượng, số lượng ngân hàng đề thi trong tuyển sinh ĐH năm 2017.

Theo đánh giá của lãnh đạo ĐH Quốc gia HN, đây sẽ là tiền đề vững chắc để xây dựng đề án và phương thức tuyển sinh phù hợp cho năm 2017, hướng tới giá trị cốt lõi đào tạo chất lượng cao của ĐHQGHN.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn cho biết, sẽ tiếp tục triển khai phương thức thức thi ĐGNL phục vụ tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 cho ĐHQGHN và gần 20 đơn vị ngoài ĐHQGHN với quy mô mở rộng ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Các đơn vị trong toàn ĐHQGHN cần thống nhất về quan điểm, tư tưởng; đoàn kết nội bộ, phối hợp, sẻ chia trách nhiệm, công việc giữa các đơn vị và tuyệt đối không được chủ quan trong mọi trường hợp.

Theo Giám đốc Nguyễn Kim Sơn, để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho công tác tuyển sinh năm 2017, Ban Chỉ đạo tuyển sinh sẽ rà soát, bổ sung số lượng, chất lượng câu hỏi của ngân hàng đề thi; gia tăng tính chất đánh giá năng lực của bộ đề và tăng cường yếu tố bảo mật đề thi; tiếp tục hoàn thiện các phần mềm cho việc thi và xét tuyển theo hướng phục vụ, sử dụng tốt nhất cho đội ngũ tổ chức thi và thí sinh./.

Tuấn Minh