ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM công bố mức điểm đăng ký xét tuyển

Gốc
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM công bố mức điểm đăng ký xét tuyển vào trường năm 2018, theo đó ngành cao nhất là 20 điểm, thấp nhất là 15.

Dưới đây là mức điểm đăng ký xét tuyển vào các ngành của ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM:

Xuân Diệp