DHC: ABT đăng ký giao dịch thêm 2,7 triệu cổ phiếu

Gốc
(NDHMoney) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT-HOSE) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu DHC.

Cụ thể, từ ngày 17/5 - 27/5, ABT - Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC-HOSE) đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu DHC nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Thời gian thực hiện giao dịch là 23/9. Cổ đông này mới bán được 2.000 cổ phiếu. Sau giao dịch, ABT nắm giữ 2.987.718 cổ phiếu, tương đương 19,92%.

Từ ngày 22/11/2011 - 17/1/2012, ABT tiếp tục đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu và đăng ký mua 1,7 triệu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Nếu mua bán thành công, cổ đông sẽ nắm giữ 3.687.718 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 24,58%.

Tin nóng

Tin mới