DHC phát hành 2 triệu cp thưởng và trả cổ tức

Gốc
(Vietstock) - CTCP Đông Hải Bến Tre (HOSE: DHC) vừa công bố Nghị quyết HĐQT trong cuộc họp ngày 16/10. Theo đó, HĐQT của DHC đã thông qua phương án phát hành 2 triệu cổ phiếu để thưởng và tạm ứng cổ tức năm 2009.

Theo phương án đã được thông qua, DHC sẽ phát hành 1.2 triệu cổ phiếu để thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 15%. Nguồn vốn thực hiện được trích từ thặng dư vốn của công ty tính đến thời điểm 30/09/2009, với trên 55 tỷ đồng. Ngoài ra, DHC cũng dành 800,000 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức 2009 cho cổ đông với tỷ lệ 10%. Nguồn vốn phát hành được trích từ lợi nhuận chưa phân phối tính đến ngày 30/09/2009, khoảng 10.14 tỷ đồng. Sau hai đợt phát hành, vốn điều lệ của DHC tăng lên 100 tỷ đồng, so với mức hiện tại là 80 tỷ đồng. Nghị quyết còn nêu rõ, HĐQT giao cho Ban điều hành thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định trên. * Download: Nghị quyết HĐQT (chi tiết)

Tin nóng

Tin mới