DHC sẽ phát hành thêm 2 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng

Gốc
(ĐTCK-online) HĐQT của CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, DHC sẽ phát hành 1,2 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 15% với tổng số cổ phiếu phát hành thêm là 12 tỷ đồng. Đối với số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nhỏ hơn 1) sẽ được công ty hủy bỏ.

Đồng thời, phát hành 800.000 cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10%. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nhỏ hơn 1) sẽ được công ty trả cho cổ đông bằng tiền tương ứng với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng vốn điều lệ sau 2 đợt phát hành tăng lên đạt 100 tỷ đồng.

Tin nóng

Tin mới