ĐHCĐ bất thường lần 2 của Phương Nam tiếp tục không thể tiến hành

Gốc
Ngày 21/4, Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) bất thường lần 2 năm 2017 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) không thể tiến hành. Lý do là cuộc họp chỉ có 35 cổ đông tham dự, đại diện cho 3.806.982 cổ phần tương đương 38.069.820.000 đồng, chiếm 35,25% trên tổng số biểu quyết.

Trước đó, vào hôm 10/2 (ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/1), PNC cũng đã tổ chức ĐHCĐ thường niên nhưng không thành công. Tại đây, hầu hết các báo cáo, tờ trình của Ban Kiểm soát trong Đại hội đều không được thông qua do đại diện 2 cổ đông lớn không tán thành.

ĐHCĐ bất thường lần 2 của Phương Nam tiếp tục không thể tiến hành - Ảnh 1

ĐHCĐ bất thường lần 2 của Phương Nam tiếp tục không thể tiến hành. Ảnh: Sao Mai

Tại Đại hội 2017 (ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/2), nhiều cổ đông bày tỏ bức xúc và không đồng tình với cách biểu quyết thông qua ban kiểm phiếu được chủ tọa là bà Phan Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đề xuất.

Hai luồng ý kiến đề nghị cổ đông biểu quyết bằng giơ tay đồng ý với danh sách có sẵn để thực hiện nhanh phần thủ tục, trong khi một số cho rằng phải biểu quyết đối vốn theo luật định, tức căn cứ theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông.

Ngày 5/4, ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2017 của PNC không thể tiến hành vì chỉ có 42 cổ đông tham dự, đại diện 3.807.099 cổ phiếu, tương đương 35,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nên đại hội không thể diễn ra.

Trong năm 2016, doanh thu thuần của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đạt 542 tỷ đồng, tăng 126,15 %; lợi nhuận sau thuế đạt trên 1,9 tỷ đồng, tăng 1.348,38%. Tại ngày 31/12/2016, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế vẫn là con số âm, 41 tỷ đồng.

Ngày 25/1 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cho biết, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 1,91 tỷ đồng nhưng lợi nhuận chưa phân phối âm 39,35 tỷ đồng. Do đó, cổ phiếu PNC vẫn giữ nguyên diện cảnh báo.

Sao Mai

Tin nóng

Tin mới