ĐHCĐ SBT niên độ 2015-2016: Lợi nhuận trước thuế đạt 310 tỷ đồng, vượt 41% kế hoạch năm

Gốc
Chiều ngày 31/10, Công ty CP mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (Mã CK:SBT) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2015-2016 với sự tham dự của 222 cổ đông đại diện cho hơn 125,3 triệu cổ phiếu chiếm 64,38% cổ phần.

Theo báo cáo kết quả hoạt động niên độ 2015-2016 của TTCS, niên độ vừa qua công ty đã đạt kết quả doanh thu thuần hợp nhất 4.027 tỷ đồng, vượt kế hoạch 22% và tổng lợi nhuận trước thuế toàn công ty đạt 310 tỷ đồng vượt 41% so với kế hoạch, chia cổ tức 6% mệnh giá bằng cổ phiếu.

ĐHCĐ SBT niên độ 2015-2016: Lợi nhuận trước thuế đạt 310 tỷ đồng, vượt 41% kế hoạch năm - Ảnh 1

Nguyên nhân là do trên cơ sở dự báo tình hình đường thế giới và trong nước theo chiều hướng thâm hụt tạo điều kiện giá thị trường chuyển biến tích cực, ban lãnh đạo công ty đã kịp thời đưa ra các quyết sách cụ thể tăng sản lượng RE bán nội địa lên hơn 150.465 tấn vượt 18% so với kế hoạch và sản lượng RS đạt 37.425 tấn vượt 71% so kế hoạch, tương ứng với giá bán tăng từ 4% - 5% so với kế hoạch.

Ngoài ra, bộ phận kinh doanh đã điều tiết tốt khâu logistic trong quá trình vận chuyển giúp tiết giảm 8% chi phí vận chuyển; góp phần làm biên lãi gộp đường của kỳ thực hiện đạt 19,3% và vượt 5% so với kế hoạch.

Sản lượng đường tiêu thụ niên độ 2015-2016 đạt 245.239 tấn, vượt 20% so với kế hoạch, trong đó tiêu thụ đường RE nội địa tăng 18% và phát triển sản phẩm RS tăng 71% so với kế hoạch. Tập trung chú trọng phát triển chuỗi khách hàng kênh công nghiệp vừa và nhỏ, số khách hàng phát triển mới tăng 78% so kế hoạch và tăng gấp 3 lần so cùng kỳ.

Ngoài ra, công ty đã thực hiện đưa sản phẩm nước Miaqua đến với người tiêu dùng tháng 4/2016, triển khai đến từng nhà phân phối và quảng bá tại hơn 4.000 cửa hiệu khu vực TP HCM và các tỉnh Miền Đông. Tổng diện tích vùng nguyên liệu vụ 2015 - 2016 đạt 22.861 ha.

Trong niên độ 2015 - 2016, TTCS đã phát hành thành công gói trái phiếu 1.000 tỷ nhằm tái cấu trúc lại cơ cấu nợ.

Danh mục đầu tư hợp nhất của TTCS tại thời điểm 30/06/2016 đạt 686 tỷ đồng, chiếm 10% tổng tài sản. Đầu tư lĩnh vực công ty cùng ngành chiếm 85,6% tổng giá trị đầu tư.

Ông Phạm Hồng Dương - Chủ tịch HĐQT TTCS cho biết mục tiêu doanh thu niên vụ 2016-2017 là 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 305 tỷ đồng. Chia cổ tức 6-10% mệnh giá trên vốn điều lệ.

Định hướng hoạt động của TTCS trong niên vụ tới tập trung đẩy mạnh nghiên cứu và thực hiện hoạt động M&A để gia tăng quy mô hoạt động. Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đầu tư công tác R&D, nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, cải thiện và nâng cao hiệu quả sản xuất nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của Công ty.

Củng cố và mở rộng vị thế, thị phần kênh tiêu dùng; đồng thời đẩy mạnh phát triển kênh tiểu thủ công nghiệp, khách hàng vừa và nhỏ; kênh xuất khẩu.

Tin nóng

Tin mới