ĐHĐCĐ Hoàng Quân: Sẽ mua lại tối đa 30% lượng cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ

Gốc
Việc mua vào cổ phiếu HQC làm cổ phiếu quỹ với lượng lớn nhằm giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành và đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Năm 2017, HQC đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng.

F5 để cập nhật...

Sáng ngày 20/05/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC ) đang diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2016, HQC đạt doanh thu thuần 1.114 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 20,1 tỷ đồng. Kinh doanh bất động sản đóng góp đến 88% tổng doanh thu. Theo ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT của HQC cho biết, hoạt động kinh doanh năm 2016 không đạt được như kỳ vọng bởi năm 2016 đã xảy ra khủng hoảng cục bộ khi Chính phủ dừng gói tín dụng 30.000 tỷ đồng, dẫn đến nhà đã giao nhưng khách hàng chưa có đủ tiền để thanh toán, chưa thể nhận nhà trong năm 2016 dù đã có thông báo giao nhà. Vì vậy, HQC bị Công ty kiểm toán từ chối một phần doanh thu ghi nhận của HQC đối với những căn hộ đã sẵn sàng giao và khách hàng có kế hoạch nhận nhà trong tháng 1/2017.

Bên cạnh đó, HQC đã thực hiện hỗ trợ bù lãi suất cho khách hàng vay vốn thương mại để mua nhà tại dự án của HQC, chiết khấu cao cho khách hàng trả tiền sớm hơn kế hoạch thanh toán.

Năm 2017, HQC đặt kế hoạch doanh thu 2.000 tỷ đồng, trong đó, doanh thu đến từ nhà ở xã hội 1.000 tỷ đồng, bất động sản nghỉ dưỡng 200 tỷ đồng, bất động sản vừa ở vừa kinh doanh 200 tỷ đồng, căn hộ thương mại 500 tỷ đồng; KCN và nhà xưởng 100 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa, đóng góp của nhà ở xã hội giảm tỷ trọng xuống 50% và tăng tỷ trọng của các nhóm sản phẩm bất động sản khác.

Theo kế hoạch, năm 2017 HQC sẽ bàn giao hơn 8.000 căn nhà ở xã hội, năm 2018 sẽ bàn giao hơn 14.000 căn tại các dự án: HQC Hóc Môn, HOF – HQC Hồ Ngọc Lãm, HQC Bình Trưng Đông, HQC An Phú Tây, HQC Nha Trang….

Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 240 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng, cổ tức kế hoạch 5%.

ĐHĐCĐ Hoàng Quân: Sẽ mua lại tối đa 30% lượng cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ - Ảnh 1

Nguồn: HQC

Để tránh pha loãng cổ phiếu, HQC sẽ không phát hành cổ phiếu và mua lại tối đa 30% tổng số cổ phần đã phát hành làm cổ phiếu quỹ. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016, tối đa không quá giá trị lợi nhuận sau thuế năm 2016 sau khi trừ đi các khoản trích lập các quỹ. Thời gian thực hiện không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi công bố thông tin được UBCKNN chấp thuận hồ sơ báo cáo mua lại cổ phiếu.

Bên cạnh đó, HQC sẽ mua lại cổ phiếu lô lẻ 11.510 cổ phiếu của các cổ đông làm cổ phiếu quỹ bằng nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

Ngoài ra, HQC sẽ phát hành trái phiếu riêng lẻ 2.000 tỷ đồng để triển khai các dự án lớn mà Công ty vừa được chấp thuận đầu tư. Thời gian đáo hạn 1-5 năm. Lãi trái phiếu được HĐQT đàm phán và thỏa thuận.

Hồng Quân

Tin nóng

Tin mới