DHG: Lãi ròng hợp nhất quý 3 đạt 164 tỷ đồng

Gốc
CTCP Dược Hậu Giang (HOSE: DHG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2015. Kết quả cho thấy, lãi ròng đạt gần 163 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu DHG tăng 9% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 991 tỷ đồng, chủ yếu là từ bán thành phẩm chiếm 70% tổng doanh thu.

Giá vốn hàng bán tăng 51% lên gần 627 tỷ đồng. Đồng thời, các khoản mục chi phí khác lại được cắt giảm như chi phí bán hàng (giảm 58%) và chi phí quản lý (giảm 10%).

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là hơn 196 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận của cổ đông thiểu số, công ty mẹ lãi ròng gần 163 tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ.

DHG: Lãi ròng hợp nhất quý 3 đạt 164 tỷ đồng - Ảnh 1

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của DHG là 2,459 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 61% kế hoạch năm 2015. Chi phí giá vốn tăng 22% lên 1,479 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất trong 9 tháng đầu năm của DHG giảm nhẹ so với cùng kỳ đạt 511 tỷ đồng. Được biết, trong năm 2015, DHG đặt chi tiêu lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm thu nhập tài chính là 729 tỷ đồng; với 3 tháng cuối năm, liệu DHG có đạt được kế hoạch đề ra?

Kết quả, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt gần 424 tỷ đồng, tăng 3%.

Tại thời điểm ngày 30/09/2015, tổng giá trị các khoản nợ xấu của DHG (bao gồm khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi) giảm 20% từ 316 tỷ đồng xuống 254 tỷ đồng (tính theo giá gốc, trong giá trị nợ có thể thu hồi là 243 tỷ đồng.

Cũng theo BCTC quý 3 này, DHG đã chi ra khoảng 113 tỷ đồng trả cổ tức cho Tổng Công ty Đầu tư & Kinh doanh Vốn Nhà nước ( SCIC ), cùng thời điểm 30/09 năm trước là khoảng 57 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
20151022_20151022 - DHG - BCTC hop nhat Q3.2015 va giai trinh.pdf

Phạm Trần

Tin nóng

Tin mới