CTCP Thương Mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (HOSE: DHM) thông báo Nghị quyết HĐQT giảm tỷ lệ vốn góp tại CTCP Khai khoáng Luyện kim Bắc Việt còn 60% nhằm cân đối và phân bổ tỷ lệ đầu tư tài chính, đảm bảo thực hiện các dự án trong năm 2014.

Tài liệu đính kèm:
20140305---DHM---NQHDQT-ve-viec-giam-ty-le-gop-von-tai-CTCP-Khai-khoang-luyen-kim-Bac-VIet.pdf

HOSE