Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

ĐHQG Hà Nội cần tiếp tục đầu tư cho phòng thí nghiệm trọng điểm

Gốc

ND – Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, để Đại học Quốc gia (ĐHQG) đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, nhất là đào tạo nhân tài cho đất nước, trước mắt, ĐHQG Hà Nội cần tiếp tục đầu tư, xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm để có thể dùng chung trong cả nước.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131492&sub=74&top=41