DHT: 08/12 GDKHQ tạm ứng cổ tức 2015 bằng tiền tỷ lệ 20%

Gốc
CTCP Dược Phẩm Hà Tây (HNX: DHT) quyết định ngày GDKHQ là ngày 08/12 với mục đích tạm ứng cổ tức 2015 bằng tiền tỷ lệ 20% (tương ứng 2,000 đồng cp). Thời gian thực hiện dự kiến là ngày 24/12/2015.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHT của CTCP Dược phẩm Hà Tây như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2015
3. Lý do và mục đích:
* Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015:
- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2,000 đồng)
- Thời gian thực hiện: 24/12/2015
- Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, địa chỉ: Số 10A Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 24/12/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.
+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Tin nóng

Tin mới