Những con cá sấu nuôi nặng khoảng 10-15 kg đang được phép bán thịt tại nhiều quán ăn ở Hà Nội,  TP.HCM...  Người ta kháo nhau ăn thứ ấy vừa khỏe vừa đẹp.