Di chuyển tòa nhà 3.800 tấn

Vừa qua Các cư dân ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã chứng kiến một tòa nhà 100 năm tuổi chậm rãi 'di chuyển' trên phố. Tòa nhà là công trình nguyên khối lớn và nặng nhất được vận chuyển trong thành phố.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/di-chuyen-toa-nha-3800-tan-45420.htm